À propos

De Belgische Lawn Tennis Liga werd opgericht op 22 maart 1902. Op 29 maart 1914 kreeg zij de benaming Belgische Lawn Tennisbond. In 1931 werd de benaming gewijzigd in “Koninklijke Belgische Lawn Tennis Bond”. Op 3 maart 1937 werd zij omgevormd tot V.Z.W. Op 11 oktober 1979 en werd de benaming “Koninklijke Belgische Tennisbond” toegekend. Sinds 2024 spreken we over ‘Tennis Belgium’ als overkoepelende Belgische federatie.

Le but de l'association est de promouvoir et développer le sport en général et le tennis en particulier. En tant qu'organisation faîtière de l'Association à but non lucratif Tennis Vlaanderen et Tennis Wallonie Bruxelles, elle est particulièrement impliquée dans les activités tennis nationales et internationales.