About us

De Belgische Lawn Tennis Liga werd opgericht op 22 maart 1902. Op 29 maart 1914 kreeg zij de benaming Belgische Lawn Tennisbond. In 1931 werd de benaming gewijzigd in “Koninklijke Belgische Lawn Tennis Bond”. Op 3 maart 1937 werd zij omgevormd tot V.Z.W. Op 11 oktober 1979 en werd de benaming “Koninklijke Belgische Tennisbond” toegekend. Sinds 2024 spreken we over ‘Tennis Belgium’ als overkoepelende Belgische federatie.

De vereniging heeft als doel de bevordering en ontwikkeling van de sport in het algemeen en van het tennis in het bijzonder. Als overkoepelend orgaan van de Vereniging zonder Winstoogmerk Tennis Vlaanderen en Tennis Wallonie Bruxelles houdt zij zich meer bepaaldelijk bezig met de nationale en internationale tennisactiviteiten.