Over ons

De Belgische Lawn Tennis Liga werd opgericht op 22 maart 1902. Op 29 maart 1914 kreeg zij de benaming Belgische Lawn Tennisbond. In 1931 werd de benaming gewijzigd in “Koninklijke Belgische Lawn Tennis Bond”. Op 3 maart 1937 werd zij omgevormd tot V.Z.W. Op 11 oktober 1979 en werd de benaming “Koninklijke Belgische Tennisbond” toegekend.

De vereniging heeft als doel de bevordering en ontwikkeling van de sport in het algemeen en van het tennis in het bijzonder. Als overkoepelend orgaan van de Vereniging zonder Winstoogmerk Tennis Vlaanderen en de Association Sans But Lucratif Association Francophone de Tennis (afgekort AFT) houdt zij zich meer bepaaldelijk bezig met de nationale en internationale tennisactiviteiten.

Statement van KBTB m.b.t. uitsluiting Russische en Wit-Russische tennisspelers door LTA

De LTA nam de beslissing Russische en Wit-Russische spelers niet toe te laten op Wimbledon en de andere professionele tornooien in Groot-Britannië. De KBTB neemt wat dit betreft een duidelijk standpunt in:

“Uitsluiting van individuele atleten is een moeilijke en zware beslissing. De context waarin deze beslissing kadert, is echter ook zeer complex en de humanitaire crisis in Oekraïne is ook uitermate groot. In deze uitzonderlijke tijden moet het tennis alles in het werk stellen om zich solidair aan de zijde van het Oekraïnse volk te scharen tegen de vijandigheid van de Russische en de Wit-Russische staat. De KBTB, Tennis Vlaanderen en AFT steunen dan ook de beslissing van LTA en andere initiatieven uit de sportsector die het maatschappelijk debat aanwakkeren.”

De Koninklijke Tennis Bond
Tennis Vlaanderen
Association Francophone de Tennis